پروژه شرکت پایا صنعت سما

پروژه شرکت پایا صنعت سما

پروژه شرکت پایا صنعت سما

نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند (که به نام نیروگاه شهدای پاکدشت نامیده شده است) به عنوان بزرگترین نیروگاه کشور شامل ۱۲ واحد گازی هر یک به ظرفیت ۱۵۹/۹ مگاوات و ۶ واحد بخار هریک به ظرفیت ۱۶۰ مگاوات در شرایط ایزو (ISO) است. در این نیروگاه که در مجموع حدود ۲۸۸۰ مگاوات برق تولید می‌کند از توربین‌های گازی V94.2 (ساخته شده توسط شرکت توگای مپنا تحت لیسانس آنسالدو ایتالیا) و توربین بخار(E Type (E30-16-1-1×6.3 استفاده شده است.